Tuesday, August 25, 2009

Siri 5- Generasi Muda dan PerubahanCIRI-CIRI PERUBAHAN ISLAM
Perubahan Islam mempunyai ciri-ciri aqidah dan akhlak yang berbeza dari aliran-aliran perubahan lain di dunia. Tidak pernah mereka yang telah menghirup dan mengecap Islam, kemudian enggan dan menolaknya, kerana Islam mempunyai keunggulannya yang tersendiri dalam konsep pemikiran, `manhaj' haraki dan `uslub' perubahan. Antara ciri-cirinya:

A)Perubahan Menyeluruh
Perubahan Islam bukan setakat perubahan suatu sudut dari sudut-sudut kehidupan manusia, baik di segi sosial, ekonomi, politik atau aqidah, tetapi dari segi tabiatnya. Islam itu adalah merupakan manhaj yang menyeluruh (kulli dan syamil). Ini menjadikan `perubahan Islam' itu unik dari segi manhaj dan uslub (method dan cara).
Oleh kerana itu perubahan Islam tidak mungkin tercapai dengan cara rekaan semata-mata. apalagi secara `irtijali' yakni tanpa program, dan tidak juga dengan cara ketenteraan untuk mendapatkan kuasa secepat kilat. Sebaliknya, perubahan Islam itu mestilah dengan mempersiapkan faktor-faktor dan sendi-sendi yang membolehkan terbangunnya masyarakat di atas asas-asas itu.

B)Perubahan aqidah (ideological)
Aqidah Islamiah menentukan tabiat dan manhaj perubahan. Maka garis yang membataskan polisi perubahan itu berkisar dan berpusat kepada dua tonggak asasi:
1)Betul tujuan/matlamat yang ingin dicapainya; betul dalam method atau manhaj perubahannya. Inilah yang menjadikannya menolak nilailkriteria perubahan secara parti, politik dan ketenteraan.
2)Betul wasilah dan terjamin tepatnya dari segi syara' serta bersesuaian dengan ruh Islam, sebagaimana terpeliharanya juga perubahan Islam itu dari melanggar kaedah-kaedah syara'.
Islam melihat perubahan itu bukan sahaja dari segi tujuan tetapi juga dari segi wasilah (jalan) bagi menegakkan perintah Allah dan melaksanakan hukumanNya. Apabila perubahan itu tidak mencapai tujuan, ianya boleh membawa akibat buruk kepada Islam itu sendiri.

C)Perubahan Berperikemanusiaan
Ertinya, ia tidak akan menuju kepada kebaikan dengan melalui jalan keburukan, dan menghirup kehinaan untuk sampai ke mercu kebahagiaan. Atau ia tidak membina bangunan di atas tengkorak dan darah.
Walaupun Tacashoft, seorang pemimpin agung Kominis telah memberikan amaran untuk menghapuskan semua orang-orang Rusia yang melewati usia duapuluh lima tahun kerana mereka tidak mahu mewakili pemikiran Marx, namun Islam menunjukkan sifat-sifat rahmat dan berperikemanusiaan dalam banyak peristiwa dan kejadian.
Pada hari pembukaan Mekah, Abu Bakar As-Siddiq ra. telah menemui bapanya yang mana pada masa itu masih lagi seorang musyrik dan dibawanya kepada Rasulullah saw. Tatkala Rasulullah saw melihat, beliau lalu berkata kepada Abu Bakar, "Kenapa tidak orang tua ini sahaja yang di rumahnya dan aku sendiri datang menemuinya." Berkata Abu Bakar: "Wahai Rasulullah, dia lebih patut menemui engkau dari engkau menemuinya." Maka Rasulullah pun duduk di hadapannya dan menyapu ke atas dadanya lalu berkata, Islamlah anda, maka beliau pun memeluk ugama Islam.
Di sini jelas bahawa perubahan Islam itu ada mempunyai ciri-ciri berperkemanusiaan; tabiatnya, berakhlak dan akidah Islamiah ialah wasilah serta matlamatnya.

PERUBAHAN DALAM KEFAHAMAN ALIRAN-ALIRAN LAIN

Kalau demikian kefahaman perubahan cara Islam, bagaimana pula `mafhum' perubahan aliran-aliran lain?

A) Dalam fahaman Kominis
Dalam fahaman Kominis, perubahan itu bertolak daripada hasad dengki golongan pekerja buruk dan prolitariat (golongan kelas bawah). Ia merupakan hembusan semangat dendam antara kelas-kelas di dalam masyarakat. Inilah apa yang diucapkan oleh Marx kepada golongan pekerja buruh, "Akan datang kepada kamu limabelas atau duapuluh atau limapuluh peperangan saudara di antara bangsabangsa untuk kamu menjadi golongan berkuasa dalam bidang politik."
Telah berkata Babun: "Sembelihkanlah golongan berkuasa dan elite serta jutawan."
Berkata pula Bordon: "Dunia mesti mengetahui bahawa tidak ada jalan lain bagi melawan golongan aristokrat (atasan) selain daripada menghapuskan mereka."
Puak Kominis, dalam kefahaman mereka tentang perubahan akan menggunakan segala cara dan jalan (wasilah) yang menyeleweng semata-mata untuk tercapainya sebuah masyarakat Kominis. Lenin pernah berkata, "Semestinya bagi para pejuang Kominis boleh menggunakan semua cara penipuan, tipu-helah dan penyesatan. Perjuangan demi untuk Kominisme boleh dengan apa cara sekalipun asalkan boleh menyebabkan tercapainya Kominisme. Mesti difahami bahawa Kominisme adalah suatu tujuan tertinggi dan dalam usaha mencapai tujuan tertinggi ini kadang-kala dituntut menggunakan j alan-j alan yang tidak suci. Oleh itu Kominisme memberkati semua cara yang bertentangan dengan akhlak selama cara itu menolong dan membantu tercapainya matlamat kita iaitu Kominisme."

B) Dalam fahaman Revolusi Perancis
Revolusi Perancis yang bertujuan menentang kezaliman sosial dan penguasaan politik diktator juga telah mengikuti jalan wasilah yang tidak mulia serta menyalahi slogan dan prinsip yang dilaungkannya.
Kata Mare, "Apakah kezaliman ini? Siapakah yang tidak sanggup menyaksikan aku memotong kepalakepala demi melepaskan manusia ramai?" Luther pula, yang menggesa untuk memadamkan revolusi berkata, "Siapa yang mampu hendaklah membunuh, mencekik, dan menyembelih dengan secara rahsia atau secara terang-terangan. Oleh itu, bunuhlah, cekiklah dan sembelihlah siapa saja dari para petani yang memberontak."

C) Dalam Protokol Zionis Yahudi
Kefahaman Perubahan dalam Zionisma pula ialah mengharuskan segala perbuatan kejam dan tindakan merosakkan demi membangunkan Kerajaan Yahudi.
Dalam Protokol (Zionis) Pertama, "Politik tidak sedikitpun bersesuaian dengan akhlak, dan pemerintah yang terikat dengan akhlak bukanlah politikus yang baik. Tujuan menghalalkan cara. Maka kita hendaklah meletakkan perencanaan kita tanpa menoleh apakah ia baik atau berakhlak, apa yang penting ialah sejauh mana kepentingan dan faedahnya."
Dalam Protokol Ketiga, "Kita perlu memerintah beberapa puak dengan mengeksploitasikan perasaan hasad dengan menyalakan permusuhan mereka dengan kesempitan hidup dan kemiskinan. Perasaan ini ialah wasilah kita yang membolehkan kita menyapu (menghapuskan) setiap mereka yang menyekat tujuan kita."

D)Dalam dunia Arab
Negara-negara Arab di dalam empat kurun lepas telah memperlihatkan usaha-usaha dan gerakangerakan perubahan, paling tidak ianya tidak berasaskan aqidah, tidak berasaskan akhlak dan tidak juga berperikemanusiaan.
Usaha-usaha dan gerakan itu lebih bersifat kepada Fatriotisme, Nasionalisme, Kepuakan, Sosialisme, Kominisme dan lain-lain yang dahagakan darah dengan pembunuhan atau mencabul kehormatan, dengan mencincang mayat dan segala bentuk balas dendam.
Aliran-aliran ini ialah aliran perubahan yang telah menyimpang dan menyeleweng. Ianya berkisar pada pembunuhan beramai-ramai yang mengerunkan, sedangkan umat dan dunia memerlukan kepada suatu manhaj perubahan yang menjamin kemantapan dan kestabilan, manhaj yang menghilangkan kepulan asap kecelakaan, kegelisahan dan ketakutan. Ini semua tidak mungkin didapati dalam perubahan I slam.

Friday, August 21, 2009

Ramadhan Kareem

"Wahai orang-orang yang beriman! Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertaqwa." (al Baqarah: 183)

Tuesday, August 18, 2009

Siri 4 - GENERASI MUDA DAN PERUBAHAN

ISLAM MANHAJ PERUBAHAN

Satu daripada ciri-ciri Islam ialah ianya bersifat "merubah". Ia menolak cara menempel atau memperbaiki. Ia tidak rela dengan penyelesaian separuh-separuh atau sesuku-sesuku, atau ia tidak ingin mengharuskan hidup bersama jahiliah.

Firman Allah swt:

"Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan jadilah agama itu bagi Allah kesemuanya " S. 2. 193

Manhaj Rasul adalah Perubahan

Manhaj Rasulullah saw. dalam menghadapi jahiliah adalah bersifat 'taghyir' (merubah). Tatkala orang orang Quraisy menemuinya untuk berkompromi supaya Rasulullah menyembah tuhan mereka selama sebulan dan sebagai balasan mereka akan menyembah Tuhan Muhammad pula selama sebulan yang lain, Al-Quran secara tegas menurunkan ayat:

"Katakanlah: `Wahai orang-orang kafir! Aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Kamu dengan agamamu, dan aku dengan agamaku. " S. 109. 1 - 6

"Maka kerana itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: `Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil antara kamu. Allahlah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepadaNyalah kita kembali." S. 42. 15

Kedudukan Umat Islam Mewajibkan Perubahan

Perubahan wajib sebagai suatu kemestian yang "dharuri" dilakukan oleh para pemuda Islam bagi menghadapi cabaran zaman, bagi menghadapi gelombang materialisme dan atheisme yang mengancam kewujudan Islam.

Pandangan yang mendalam tentang kedudukan Umat Islam di setiap tempat mengukuhkan lagi keperluan mempersiapkan pemuda Islam dengan persiapan yang mencukupi syarat untuk menunaikan tugas perubahan Islam yang dicita-citakan, malah ia menjadi suatu tanggungjawab ugama yang tidak seharusnya diabaikan atau dipermudah-mudahkan.

Falsafah Perubahan Islam

Perubahan Islam yang dicita-citakan itu bukanlah satu falsafah yang berbelit-belit sebagaimana yang difahami oleh setengah orang. Ia merupakan falsafah perubahan dalam Islam. Secara ringkas falsafah ini terungkap dalam kata-kata Rubi'e bin `Amir kepada Rustam, ketua angkatan bersenjata Farsi, apabila ditanya sebab kemaraan orang-orang Islam:

"Allah mendatangkan kami bagi mengeluarkan hamba-hamba (manusia-manusia) dari menjadi hamba kepada hamba (manusia) supaya menjadi hamba kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dari kesempitan dunia kepada dunia yang lebih luas. Dari kezaliman beragama kepada keadilan Islam. Maka kami diutuskan dengan agama Allah kepada makhlukNya untuk menyeru mereka kepada Allah. Maka barangsiapa yang menerima, kami menerima mereka dan tinggalkan mereka di tanahair mereka dan sesiapa yang enggan kami perangi sehinggalah kamu menyahut seruan Allah dan dijanjikan."

P/S- siri seterusnya akan di post jika ada kelapangan masa dan waktu. ISLAM ITU MUDAH, KITA YANG MENJADIKAN IA RUMIT..

Sunday, August 16, 2009

Siri 3- GENERASI MUDA DAN PERUBAHAN

KENAPA PEMUDA ISLAM ?

Islam, apabila ia menekankan supaya para pemuda melaksanakan matlamatnya yang menginginkan perubahan, bererti bukanlah diserahkan tugas itu kepada mana-mana generasi sahaja yang tidak mempunyai ciri-ciri tertentu, tetapi terlebih dahulu dimestikan atau dituntut supaya generasiitu mempunyai sifat-sifat Islam dan berpegang teguh dengan prinsip-prinsip Islam iaitu berkehendakkan generasi Islam yang tulin.

Para pemuda yang bersifat Islam adalah suatu hal, dan para pemuda tanpa Islam adalah suatu hal yang lain dan tidak ada apa-apa selain dari itu. Para pemuda dengan Islam bererti pemberi, iaitu kebaikan dan pembinaan dan yang tanpa Islam ialah celaka dan bala'.

Pemuda ialah suatu tenaga yang digunakan oleh Islam untuk membangunkan dan memakmurkan alam tetapi orang lain mempergunakan mereka untuk meruntuhkan umat manusia.

Sesungguhnya masyarakat manusia hari ini penuh sesak dengan pemuda-pemuda tetapi pemuda-pemuda ini hanyalah yang kosong, hanyut dan terbiar;

Pemuda yang tiada peribadi, bersikap seperti kera;

Pemuda yang tiada punya akhlak, yang lebih dekat dengan binatang;

Pemuda yang dijadikan tentera oleh kuasakuasa jahat dan zalim, disusun oleh parti-parti kufur dan syaitan;

Pemuda pondan yang tiada kebaikan pada mereka;

Tetapi keberkatan datang bersama pemuda yang tinggi cita-citanya.

KENAPA PERLUNYA PERSIAPAN PEMUDA ISLAM?

Ada beberapa gambaran yang berbeza di sekitar tugas seorang pemuda Islam dan matlamat dari persiapan mereka itu. Apakah matlamat utama dari persediaan pemuda Islam ini?

Adakah matlamatnya sekadar memelihara dirinya daripada kecundang oleh hawa nafsu dan dorongan-doróngan fitnah, atau setakat supaya dia menunaikan fardhu-fardhu wajib yang ditaklif oleh Allah dan meninggalkan segala larangan Allah? adakah itu sudah mencukupi?

Atau adalah matlamatnya untuk membekalkan mereka dengan pengetahuan Islam yang cukup yang membolehkan mereka menulis dan bercakap sahaja?

Dan adakah matlamat persiapan seorang pemuda Islam bagi untuk menjalankan amal-amal kebajikan, memberikan makan kepada orang miskin, merawat orang sakit dan bersimpati dengan mereka yang menderita sahaja?

Atau adakah sekadar mempersiapkan pemuda Islam supaya boleh menjalankan dakwah Islamiah sekadar melepaskan batuk di tangga?

Atau menj adikan mereka itu berada dalam suatu suasana organisasi pemuda Islam dan cukup setakat itu tanpa mengira samada dia menjadi da'i atau penuntun semata-mata?

Pada hakikatnya kita tidak bebas untuk memilih matlamat-matlamat yang digariskan itu, pada maba dunia Islam berada di bawah pemerintahan sistem 'Taghut', dan Islam berada jauh dari memegang teraju pimpinan.

Sebenarnya, matlamat utama persiapan pemudapemuda Islam hari ini ialah untuk melaksanakan matlamat tercapainya 'Qawamah' (penguasaan) Islam terhadap masyarakat dan dunia. Ini memerlukan tugas para pemuda Islam bagi memindahkan pimpinan umat dari tangan jahiliah ke tangan Islam. Dan juga pemikiran, perundangan dan akhlak jahiliah kepada pemikiran, perundangan dan akhlak Islam.

Amal seperti itu dan apa yang diperlukan olehnya, apa yang berhubung dengannya dan apa yang bercabang darinya atau apa yang dituntut olehnya dan juga tujuan terbesar dari persiapan seorang pemuda Islam tadi; perkara-perkara ini hendaklah dianggap penting oleh para pemuda Islam. Ini adalah wajib dari segi syara' dan ianya itu tidak akan gugur dari menjadi tanggungjawab mereka sehinggalah Kalimah Allah lebih tinggi, mengatasi kalimah-kalimah orang kafir.

Tujuan 'manhaj' (method) Islam ialah untuk mengembalikan 'ubudiyah' manusia kepada Allah dalam segala urusan hidup mereka. Dalam bidang akhlak dan urusan hidup, dalam bidang undang-undang dan pemikiran mereka. Ini bererti meruntuhkan asas-asas dan pusat-pusat yang menjadi tempat tegak dan berdirinya masyarakat jahiliah dan tamaddun materialisme. Di tempatnya pula ditanam asas-asas supaya tertegaknya sistem Islam.

Ini bermakna bahawa tugas dan peranan pemuda Islam ialah melakukan "Perubahan" dan bukannya menempel atau memperbaiki, dan inilah yang sewajibnya berlaku.

Tugas ini pada hakikatnya adalah tugas yang berat dan sukar tetapi ianya adalah tugas yang dituntut; dan tugas selain dari ini tidak mempunyai nilai. Malah tugas yang lain ini akan membawa bencana yang akan menangguhkan kemahuan para pemuda kepada perubahan, malah akan membawa kepada perjalanan seiring dengan realiti jahiliah yang ada dan cuba hidup bersamanya.

p/s: siri seterusnya akan menyusul kemudian. em... adakah generasi muda hari ini sudah sedia untuk melakukan pengislahan dalam diri,dari segala bentuk penjajahan yang di kirimkan oleh barat kepada kita? dari sudut pandangan ringkas aku generasi muda sekarang lebih senang dan bangga dengan budaya barat,entah apa yang hebat dengan budaya barat yang di sanjung generasi muda sekarang. Ayuh pemuda kita lakukan perubahan dan sebarang bentuk perubahan individu dan masyarakat mestilah dimulakan dengan pemahaman dan perubahan epistemologi, faham ilmu dan kebenaran dan juga pemahaman dan perubahan ontologi, faham wujud dan kehidupan.


Tuesday, August 11, 2009

GENERASI MUDA DAN PERUBAHAN
Oleh : Ustaz Fathi Yakan
Siri 2.

Menurut Islam setiap manusia ada peranannya. Setiap peranan harus diberikan haknya, tanpa ada rasa sensitif, tanpa ada pertentangan. Mengikut asas-asas dan kaedah-kaedah berikut :

1) Dirahmati Allah seorang yang mengenal batas dirinya dan dia melakukan apa yang sepatut dilakukannya.

2) Bukan dari kalangan kita mereka yang tidak menghormati orang tua dan tidak mengasihani anakanak kecil.

3) Kebenaran itu diterima walaupun datangnya dari seorang anak kecil atau orang tua walaupun ianya kerabat jauh yang tidak disukai, sementara kebatilan itu ditolak walaupun datang dari anak kecil atau orang tua yang dekat lagi dikasihi.

Apabila skop tugas-tugas perubahan difokaskan kepada pemuda-pemuda maka ia adalah sesuai dan selaras dengan kemampuan dan tugas mereka. Manusia dalam setiap peringkat usianya dalam kehidupan mempunyai kebolehan-kebolehan dan kemampuan-kemampuan yang sesuai dengan tugastugas yang tertentu. Kadang-kadang mungkin tidak sesuai dengan semua tugas. Tugas pada masa usia kanak-kanak lain daripada tugas waktu usia muda pemuda, dan seterusnya lain pula dengan tugas dalam waktu usia dewasa dan hari-hari tua.

Allah swt. Berfirman :

"dikembalikan kepada umur yang paling lemah (lanjut), supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. " S. 16. 70

KENAPA PEMUDA MENJADI OBJEK DI SINI ?

Pada hakikatnya usia muda seorang pemuda ialah usia yang penuh dengan cita-cita yang tinggi dan darah yang gemuruh serta idealisme yang luas. Iaitu usia yang memberi pengorbanan dan menebus semula. Usia yang menabur jasa, memberi kesan dan emosional.

Dari sini usia muda pemuda dalam perkiraan Islam mempunyai tanggungjawab dan nilai yang khusus dan kerana itu Rasulullah saw menekankan supaya pemuda-pemuda merasai demikian melalui sabdanya:

`Ambillah peluang lima perkara sebelum datangnya lima perkara:- Usia muda kamu sebelum tua. masa sehat sebelum sakit, harta kekayaan kamu sebelum papa, masa hidup kamu sebelum mati, dan masa kosong kamu sebelum sibuk.'

Umat manusia, dalam tabiat kejadian dan pembentukannya mempunyai masa terhad dalam usia yang mampu memberi sesuatu. Kemudian ia mula surut ke belakang (susut).

Firman Allah swt:

"Dan masa (kejadian dan kehancuran) itu, kami pergilirkan antara manusia. S. 3. 140

Dan benarlah sabda Rasulullah :

`Bahawa setiap amalan itu ada puncak kesungguhannya, setiap puncak kesungguhan itu ada surutnya, Maka sesiapa yang surutnya adalah pada sunnahku, maka dia telah mendapat petunjuk, dan sesiapa yang surut kepada yang lain, bererti telah binasalah dia.

Dari sini penekanan adalah untuk mendapatkan faedah dari usia muda dan dari para pemuda dalam menunaikan tugas berat dan melintasi halanganhalangan serta menyahut cabaran yang diperlukan dan dituntut oleh perubahan tamaddun.

P/S, Siri seterusnya akan menyusul dalam mengupas topik GENERASI MUDA DAN PERUBAHAN.

Monday, August 10, 2009

Generasi Muda Dan Perubahan


GENERASI MUDA DAN PERUBAHAN
Oleh : Ustaz Fathi YakanPerubahan merupakan cogankata yang kerap dikemukakan pada masa mutaakhir ini oleh pihakpihak yang menggelarkan diri mereka sebagai Aliran Revolusi. Marxisme adalah merupakan aliran yang paling menonjol sekali mempercayai bahawa perubahan itu mesti berlaku secara kekerasan. Marx secara terang-terang telah mengemukakan pandangannya terhadap cara (uslub) yang seharusnya diambil oleh gerakan Kominis dalam melakukan perubahan sosial dan mengubah Kapitalisme. Katanya "Tidak ada jalan bagi menggantikan Kapitalisme dengan Sosialisme kecuali dengan revolusi."

Pemuda dalam hubungan ini adalah medan yang subur untuk digunakan oleh semua aliran yang mempercayai Strategi Perubahan ini. Revolusi dan Coup-de-tat yang telah berlaku dan akan berlaku di seluruh dunia akan meletakkan asasnya kepada pemuda-pemuda dalam usaha mencapai tujuan mereka itu.

Bagaimana pula sikap Islam dalam hubungan menggunakan golongan pemuda ini? Apakah peranan pemuda dalam perubahan Islam yang dicita-citakan? Apakah ciri-ciri Perubahan Islam itu? Kesemuanya ini akan cuba dibincangkan dan diperkatakan dalam kajian kita ini (Generasi muda dan Perubahan).

v Kenapa mesti Pemuda?
v Kenapa fokas selalunya kepada pemuda?
v Kenapa pergantungan sentiasa kepada pemuda?

Pada logik Islam, apabila kita bergantung kepada pemuda, bukanlah bermakna kita melupakan peranan orang-orang dewasa dan juga orang tua, atau memperkecil-kecilkan kedudukan mereka seperti fahaman Kominisme di mana seorang pemimpin mereka selepas revolusi telah menuntut supaya dihapuskan kesemua orang-orang tua supaya tidak menjadi beban kepada negara.


P/S siri 2 akan menyusul.. Malaysia amat beruntung kerana aman dan damai.. namun di sebalik aman dan damai itu,sedarkah kita yang kita sedang dijajah oleh satu penjajahan pemikiran dari segala aspek.. Barat tidak perlu menhantar tenteranya untuk berperang dan m'hantar bomnya ke malaysia.. mereka hanya perlu merosakan golongan generasi muda yang mereka sedar bahawa generasi mudalah yang akan mentakbir negara satu hari nanti,penjajahan pemikiran atau Neo-Kolonialisme adalah alat yang digunakan barat dalam usaha kearah itu. em.. renung-renung dan fikir-fikirkan lah wahai generasi muda!!

PERINGATAN UNTUK PEMIMPIN !!

PERINGATAN UNTUK
PEMIMPIN.
(Surat Sayyidina Ali r.a. kepada Al-Malik Ashtar,
Gabenor Mesir)

Malik,

Aku mengarahkan engkau untuk bertakwa kepada Allah , memilih Allah dan jalan-Nya lebih daripada yang lain . Berikan keutamaan perhambaan dan ingatan kepadanya. Taat kepadanya dengan penuh keyakinan. Ikuti arahan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulnya s.a.w. Siapa yang mengingkarinya akan menerima azab yang pedih. Kegagalan menuruti titah perintah Allah akan menandakan kegagalan hidup di dunia dan di hari kemudian. Justeru itu, hendaklah engkau berdiri di atas prinsip-prinsip Ilahi, mempertahankan nikat dan perkhabaran baik dari –Nya.

Aku mengarahkan engkau Malik, agar menggunakan fikiran, hati, tangan dan mulut serta segala pancaindera untuk menolong agama Allah. Allah mengarahkan dirimu agar menahan nafsu amarah dan kehendakmu, mengawal ddiri dan keangkuhan khususnya dari kemilai kekayaan yang menjerumuskan dirimu ke dalam kejahatan dan dosa. Dirimu selalu bertindak menghasut, memaksa dan membenam dirimu kepada kecelakaan dan kerosakan.

Khazanah Yang Terkaya

Ketahuilah wahai Malik, bahawasanya aku mengutuskan engkau ke sebuah negeri yang terdahulunya pernah merasai kedua-dua pemerintahan yang adil dan zalim. Manusia selalunya akan meneliti tingkah lakumu dengan mata yang terbuka dan akan membicarakan perilakumu sebagaimana engkau pernah memperkatakan perihal mereka sebelum ini. Ketahuilah hakikat bahawasanya orang awam hanya akan memperakui mereka yang melakukan kebaikan. Maka sesungguhnya khazanah yang terkaya yang harus engkau pupuk ialah amal salih. Tundukkanlah nafsu buasmu dan pagarilah dirimu dari apa yang telah diharamkan oleh Tuhanmu, kerana, hanya dengan secara demikian sahajalah engkau dapat membezakan kepada mereka antara yang hak dan yang batil.

Pupuklah di dalam hatimu sifat cintakan rakyat jelatamu dan biarkan ianya menerap kepada mereka. Jangan sama sekali engkau berlaku biadab kepada mereka, dan janganlah engkau ambil sedikitpun apa-apa yang menjadi hak mereka. Ingatlah rakyat jelatamu itu adalah antara dua jenis sahaja, sama ada mereka itu saudaramu dalam agama, atau mereka itu manusia sepertimu jua. Mereka boleh melakukan kesilapan, malah setengah dari mereka sentiasa melakukannya. Akan tetapi maafilah mereka sebagaimana engkau sukakan Tuhan memaafkanmu. Engkau dipertanggungjawabkan ke atas mereka, sebagaimana aku dipertanggungjawabkan ke atas kamu. Di atas kita adalah Tuhan yang mempertanggungjawabkan kita semua ke atas rakyat jelata seluruhnya. Dan kita akan disoal tentang apa yang kita lakukan ke atas mereka.

Janganlah sama sekali engkau memusuhi Tuhanmu, kerana engkau tidak mempunyai sedikitpun kekuatan untuk berlindung dari kemurkaan-Nya dan engkau tidak berupaya untuk membiarkan dirimu keluar dari naungan Kasih Sayang dan Keampunan-Nya. Janganlah engkau berasa kesal sekiranya engkau memaafkan sesiapa dan jangan pula engkau merasa bangga menghukum sesiapa. Dan janganlah engkau menaikkan marahmu kerana ianya tidak akan menguntungkan sesiapa.

Janganlah engkau dengan bongkaknya berkata: "Akulah Ketua dan pemimpin kamu semua, maka tunduklah kepada setiap arahanku", kerana ini akan mengotorkan hatimu, melemahkan pegangan agamamu dan memporak-perandakan negara. Sekiranya kamu merasa megah dengan kedudukanmu dan merasa sombong dan bongkak dengan kekuasaanmu, maka renungilah akan kedudukan dan kekuasaan Kerajaan Ilahi yang menguasai seluruh alam semesta. Ini akan mengembalikan kewarasan kepada fikiranmu dan akan memberikan ketenangan dan kelembutan kepada watakmu.

Berjaga-jagalah! Jangan sama sekali engkau menandingi kekuasaan dan kehebatan Tuhanmu; kerana Allah sentiasa menjatuhkan penderhaka Tuhan dan penindas manusia.

Biarlah jelas padamu hak-hak Allah dan hak-hak manusia, dan ajaklah kerabat handaimu untuk menghormatinya. Sekiranya engkau gagal untuk berbuat demikian, maka engkau akan menzalimi dirimu dan manusia seluruhnya yang menjadikan dirinya sendiri musuh Allah. Dia akan dianggap berperang dengan Allah sehinggalah dia memohon keampunan.

Tidak ada satu perkara pun yang akan lebih mempercepatkan kemurkaan Allah dari kezaliman dan penindasan. Allah akan sentiasa mendengar rayuan hamba-Nya yang ditimpa kezaliman. Tiada jaminan yang lebih kukuh dari jaminan Allah untuk membela hamba yang tertindas.

Orang Awam

Utamakanlah keadilan dalam pemerintahanmu dan carilah kerestuan dari seluruh rakyat jelatamu, kerana kekacauan di kalangan orang awam akan menjejaskan orang atasan dan kekacauan di kalangan orang atasan akan membinasakan orang awam. Awasilah, orang atasan tidak akan membantumu dalam saat-saat kesusahan, malah mereka akan menyisihkanmu dari keadilan, mereka akan meminta apa yang diberikan kepada mereka. Mereka tidak gentar menghadapi pengadilan dan tidak segan silu dengan keburukan yang mereka lakukan. Sesungguhnya hanyalah orang-orang awam yang memberikan kekuatan kepada negara dan agama. Merekalah yang akan mempertahankan negara dari musuh. Maka rapatilah mereka dan jagalah segala keperluan dan kehendak mereka.

Jauhilah sesiapa yang suka memburuk-burukkan kelemahan orang lain. Kelemahan itu adalah lumrah manusia. Adalah menjadi kewajipan pemerintah melindungi dan memperbaiki kelemahan rakyatnya. Janganlah dicungkil kelemahan yang tersembunyi dan baikilah apa yang sudah terserlah. Allah melihat apa yang kamu sembunyikan. Sedaya upaya kamu lindungilah kelemahan rakyatmu, Allah akan melindungi kelemahan-kelemahanmu pula. Kurangkanlah ketegangan di antara kamu dengan rakyat jelata dan ketegangan sesama mereka. Janganlah mudah kamu menerima bisik-bisikan, kerana pembohong itu selalu menyerupai seorang teman yang setia.

Penasihat-Penasihat

Janganlah kamu meminta nasihat dari orang yang kedekut kerana ia akan mengikis kemurahanmu dan menakutkan kamu kepada kemiskinan. Jangan meminta nasihat dari orang yang penakut kerana ia akan memalingkan kamu dari cita-cita dan keazamanmu. Jangan meminta nasihat dari orang yang rakus kerana ia akan menanam tamak dalam hatimu dan menjadikanmu pengkhianat. Sifat kedekut, rakus dan penakut akan menjauhkan manusia dari Tuhannya.

Seburuk-buruk panasihat ialah mereka yang menasihati Kerajaan yang zalim dan bersubahat dengan penganiayaan mereka. Jadi, jauhilah mereka yang menjadi penasihatmu. Engkau boleh mencari penasihat yang lebih baik hikmah, bersih dari dosa, dan sentiasa enggan bersubahat dengan pemerintah yang zalim. Mereka ini tidak akan membebanimu, sebaliknya merekalah yang akan membantumu sepanjang masa. Mereka akan menjadi temanmu dan musuh kepada lawanmu. Dikalangan mereka ini utamakanlah mereka yang cekal dengan kebenaran dan tidak pernah cenderung kepada larangan Tuhan

Dekatkanlah dirimu kepada orang-orang yang takut kepada Allah dan biarkanlah mereka tahu bahawa engkau tidak mengharapkan sokongan dan pujian terhadap apa yang tidak patut diberi sokongan dan pujian kerana yang demikian itu akan memusnahkan kamu.

Janganlah engkau menyamakan yang orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat. Yang demikian itu, akan menyekat yang baik dari berbuat baik dan menggalakkan yang jahat berterusan di dalam maksiat mereka. Ingatlah bahawa hubungan baik di antara pemimpin dan rakyatnya tumbuh subur hanya melalui kasih sayang, keadilan dan khidmat bakti. Maka sebarkanlah jalinan mesra antara rakyat jelata, kerana hubungan kemesraan antara merekalah yang akan menyelamatkan dari merbahaya. Kecintaanmu kepada mereka akan dibayar dengan kepercayaan mereka terhadapmu, manakala permusuhanmu kepada mereka akan ditimbal balik dengan pudarnya kepercayaan mereka terhadapmu.

Janganlah kamu mengingkari tradisi mulia yang telah disemai oleh golongan tua mereka; janganlah memulakan sesuatu yang boleh menjejaskan manfaat yang ditimbulkan olehnya. Pelajarilah dari mereka yang berilmu dan berakal, selalulah meminta pandangan mereka dalam urusan pemerintahanmu supaya kesejahteraan yang telah ditimbulkan oleh orang-orang sebelummu dapat diteruskan berpanjangan.

Kepelbagaian Manusia

Sedarilah bahawa masyarakat itu terdiri dari berbagai kelompok manusia. Kejayaan satu kelompok bergantung dengan kejayaan kelompok yang lain; dan tidak ada satu bahagian pun yang boleh bebas dari yang lain. Kit ada bahagian ketenteraan, pentadbiran, kehakiman, kewangan, dan perhubungan awam. Rakyat jelata pula terdiri dari orang-orang Muslim dan orang-orang kafir Zimmi dan mereka terdiri daripada buruh, ahli perniagaan, pekerja dan yang tidak mempunyai pekerjaan. Allah telah menggariskan kepada kita akan hak-hak, tugas dan tanggungjawab mereka. Perkara ini telah dimeterikan di dalam Al-Qur’an dan ajaran Nabi kita s.a.w.

Golongan tentera dengan Kurniaan Allah, adalah seumpama kubu mempertahankan negara dan rakyatnya. Merekalah yang meninggikan kedaulatan agama dan mengekalkan keamanan. Tanpa mereka, porak-perandalah negara. Untuk itu, mereka haruslah didokong sepenuhnya oleh

orang awam memerlukan persefahaman dan kerjasama yang erat. Tidak ketinggalan juga golongan pentadbir dan pemungut cukai, golongan buruh dan saudagar, mereka mempunyai peranan masing-masing dalam menjadikan sesebuah negara berfungsi sepenuhnya. Allah telah memberi setiap hamba-hambanya kedudukan yang berpatutan di dalam masyarakat. Adalah menjadi kewajipan pihak berkuasa untuk menunaikan hak ke atas setiap golongan yang wujud.

Golongan Tentera

Nasihat dan tunjukajarmu kepada golongan tentera tidak akan sedikitpun berkesan sehinggalah kamu dapat buktikan kasih sayangmu kepada mereka; supaya mereka tidak menganggap bahawa tugas dan tanggungjawab kepada Kerajaan itu satu beban yang amat berat dan akhirnya akan membawa kepada keruntuhan kerajaan itu sendiri.

Berterusanlah engkau menyempurnakan hajat dan kehendak mereka dan hormatilah jasa dan sumbangan yang telah mereka berikan. Sikap sedemikian, Insya Allah akan memberangsangkan mereka untuk bertambah berani dan jalan-jalan mencapai keberanian.

Cubalah dengan hemat sekali untuk memahami perasaan orang lain dan janganlah mencerca kesilapan seseorang kepada yang lain serta janganlah merungut-rungut tentang ganjaran yang diberikan. Hati-hatilah supaya jangan engkau memulakan sesiapa yang tidak berbuat apa-apa jasa bakti kepada umum kecuali kedudukan keluarganya yang tinggi. Sebaliknya pula janganlah engkau menyisihkan sesiapa yang banyak jasa baktinya tetapi kedudukan keluarganya rendah dipandang masyarakat.

Petunjuk Sebenarnya

Kembalilah engkau kepada Allah dan Rasul-Nya apabila kamu sudah sangsi terhadap apa yang akan kamu laksanakan. Telah termaktub perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya yang ingin mendapat petunjuk:

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan pemimpin di kalangan kamu, dan sekiranya ada perselisihan di antara kamu kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya".

Kembali kepada Allah bererti merujuk semula kitab Allah dan kembali kepada Rasul bererti mengikuti jejak langkahnya dalam setiap hal.

Barisan Kehakiman

Berjaga-jagalah! Berilah keperihatinan sepenuhnya didalam urusan memilih barisan kehakiman yang bakal berkhidmat; kerana jawatan inilah yang selalu direbut oleh mereka yang mementingkan diri sendiri dan kepuasan diri mereka sahaja. Kekalkan jawatan mereka hanya selepas mereka diberi tempoh latihan dan percubaan terlebih dahulu. Jangan sekali-kali memilih seseorang untuk memegang satu jawatan yang penting kerana yang demikian itu akan membawa kamu ke arah ketidakadilan dan kerosakan.

Pilihlah orang-orang yang berpengalaman, kukuh imannya, dan mulia keluarganya untuk menjawati kedudukan yang tinggi. Mereka seumpama itu tidak mudah untuk dijadikan mangsa kepada kemahuan yang melulu dan mereka akan berkhidmat semata-mata untuk menyumbangkan bakti kepada masyarakat umum. Tinggikan gaji mereka supaya mereka dapat hidup dengan sempurna. Mereka tidak akan terdorong untuk mengikis pendapatan orang-orang bawahan untuk kegunaan mereka sendiri. Mereka tidak akan mempunyai sebarang helah lagi untuk menentang arahan-arahanmu atau menyalahgunakan harta kerajaan. Perhatikanlah tingkahlaku mereka tanpa pengetahuan mereka, supaya mereka menjadi orang-orang yang taat dan benar. Mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang benar-benar jujur dan mahu berbakti kepada rakyat seluruhnya. Apabila engkau menerima laporan akan kegiatan khianat mereka dan ianya telah disahkan oleh penyiasat sulitmu, maka hukumlah mereka tanpa ratu-ragu lagi. Jadikan hukuman itu keras dan jalankannya ditempat awam yang telah dijanjikan.

Urusan Kewangan

Berhati-hatilah kamu mengawasi dan mengamati dalam urusan pentadbiran kewangan untuk memastikan kesejahteraan mereka yang membayar cukai negara; kerana dengan kesejahteraan merekalah yang akan membawa kepada kesejahteraan seluruh rakyat. Engkau mesti memastikan penggunaan tanah itu menjadi lebih penting dari pemungutan cukai kerana hasil dalam negeri hanya dapat dipungut setelah tanahnya produktif. Sesiapa yang memeras cukai hasil tanpa menolong pengusahanya untuk menyuburkan tanah sebenarnya tidak menghargai kedudukan pengusaha tanah dan meruntuhkan negara. Pemerintahan pemimpin sedemikian tidak akan berkekalan. Sekiranya pengusaha tanah meminta untuk diturunkan harga cukai kerana tanaman diserang penyakit, kemarau atau hujan yang berlebihan dan banjir, maka rendahkanlah cukai mereka ke tahap yang sepatutnya. Janganlah engkau bimbang terhadap kekurangan hasil negara dengan sebab yang demikian kerana lambat laun ianya akan kembali kepadamu di zaman yang lebih makmur dari itu. Kamu juga akan dapat membaiki keadaan bandar-bandar dan meninggikan prestasi negara. Engkau akan dipuji ramai kerana langkah itu. Rakyat akan menyakini keadilanmu. Keyakinan yang mereka tunjukkan kepadamu akan membuktikan keutuhanmu, kerana mereka akan bersedia menanggung bebanmu bersama.


Urusan Pentadbiran

Perhatikanlah sepenuhnya terhadap urusan pentadbiranmu, dan pilihlah yang paling baik di antara kamu untuk sebarang perhubungan sulit seperti mereka yang mempunyai akhlak yang mulia, boleh dipercayai yang tidak akan menggunakan kedudukan istimewa mereka untuk memberontak terhadapmu yang bilamana memeterikan perjanjian tidak mudah mengikuti perasaan melulu dan tidak akan mengkhianati kepentinganmu yang dapat menyelamatkan engkau dari kekecuhan dan di dalam melaksanakan tugasnya menyedari tanggungjawabnya kerana sesiapa yang tidak menyedari tanggungjawabnya sendiri tidak akan menyedari tanggungjawabnya kepada yang lain. Janganlah memilih sesiapa untuk tugas sedemikian semata-mata kerana tarikan pertemuan pertama, atau kerana belas kasihan, atau kerana baik hatimu, kerana ramai orang yang tanpak baik tetapi tiada kejujuran hati dan sanggup menipu hatta sebijak-bijak pemimpin. Pemilihan haruslah dibuat setelah diberikan tempoh percubaan yang sepatutnya mengukur darjah kesolehan seseorang. Dalam membuat lantikan terus dari rakyat jelata, pastikan ianya dipilih dari orang-orang yang terkenal kejujurannya pada pandangan umum; kerana pemilihan sedemikian direstu oleh pemimpin dan Allah sendiri. Bagi setiap Jabatan lantiklah seorang pemimpin yang tidak dirundung bimbang bila diuji dan tidak jemu apabila dilanda tekanan kerja. Dan ingatlah sebarang kejelikan yang terdapat didalam pentadbiranmu yang tidak engkau pedulikan akan dituliskan sebagai penentangmu di dalam kitab amalanmu.

Perniagaan dan Perusahaan

Wujudkanlah skima yang berguna untuk mereka yang berkecimpung di dalam perniagaan dan bantulah urusan mereka. Setengah mereka tinggal dibandar dan setengah yang lain pula daripada satu tempat ke satu tempat yang lain bersama-sama alat-alat kelengkapan dan mencari sara hidup melalui usaha tangan sendiri. Perniagaan dan perusahaan adalah sumber keuntungan kepada negara. Orang-orang awam tidaksanggup memikul beban mereka, namun mereka mengangkut hasil-hasil negeri dari dekat dan jauh, merentangi tanah dan menyeberangi lautan, mendaki pergunungan dan meredah hutan demi untuk mencari keuntungan.

Golongan ini cintakan keamanan dan tidak perlu kita bimbangi ancaman dari mereka. Jelajahilah negeri untuk mewujudkan hubungan peribadi dengan golongan ini untuk menyelidiki keadaan mereka. Tetapi ingatlah bahawa ada dikalangan mereka yang tamak dan mudah mengkhianati urusan perniagaan. Mereka menyorok gandum dan menjualnya dengan harga yang tinggi, itu amat merbahaya kepada umum. Adalah wajib bagi seseorang pemimpin membanteras kegiatan sebagini. Hentikan mereka dari menyorok kerana ianya dilarang oleh Rasulullah s.a.w. Dan pastikan supaya urusan perniagaan dapat dijalankan dengan selicin yang mungkin, dan sukatan timbangan disamaratakan, dan harga ditetapkan supaya kedua-dua pembeli dan penjual tidak kerugian. Dan sekiranya setelah mendengar arahanmu masih terdapat kegiatan menyorok, hukumilah mereka dengan seburuk-buruk balasan.


Golongan Miskin

Awasilah! Takutilah Allah dalam menyelesaikan masalah golongan miskin. Mereka tidak ada tempat berlindung, lemah, tidak mempunyai apa-apa kekuasaan dan sentiasa menjadi mangsa kepada keadaan dan kejadian sekeliling. Di kalangan mereka ramai yang tidak pernah menyoalkan nasib hidup mereka dan rela dengan kesengsaraan yang mereka alami, namun meminta sedekah mereka enggan sama sekali. Demi Allah, tunaikanlah hak-hak mereka kerana di atas bahumulah terletaknya tanggungjawab untuk melindungi mereka. Peruntukanlah sebahagian besar dari harta kerajaan (Baitul Mal) untuk meninggikan taraf hidup mereka , walau di mana sahaja mereka berada samada disekitarmu atau jauh dihujung negeri. Mereka semua mempunyai hak yang sama. Jangan sama sekali kesibukan melupakan kamu kepada mereka. Jangan engkau ketepikan kepentingan mereka di dalam mengambil sebarang keputusan. Awasilah dirimu dari mereka yang memandang enteng kehendak golongan miskin dan mahukan kamu melupakan mereka.

Pilihlah dari kalangan kamu pemimpin yang rendah diri dan sentiasa takut kepada Allah, kerana mereka ini boleh mengingatkan engkau akan nasib golongan miskin. Peliharalah keperluan mereka supaya engkau tidak mencari apa-apa helah lagi apabila tertemu Tuhanmu kelak; kerana golongan miskinlah yang paling layak untuk mendapat perhatian dan kemurahan darimu. Carilah keredaan Tuhanmu dengan menunaikan setiap hak mereka dan jadikan ini sebagai tugas yang maha suci di sisimu. Pelaksanaan tugas inilah yang menjadi cabaran yang utama kepada setiap pemimpin, dan ianya akan direstui oleh orang-orang yang bijak pandai di kalangan kamu. Hanya masyarakat sebeginilah yang menunaikan janji mereka kepada Allah.

Perjumpaan Terbuka

Bertemulah engkau dengan golongan miskin selalu di dalam majlis-majlis terbuka dan dengan hati yang khusyuk serta rendah diri, bercakaplah kepada mereka dari hati ke hati. Janganlah engkau biarkan sesiapa sahaja dari pegawai peribadimu atau pengawalmu atau pegawaimu, bersamamu ketika itu supaya golongan miskin dapat mencurahkan segala keluhan dan keresahan mereka tanpa ada segan silu dan ragu-ragu lagi. Kerana aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Tidak ada satu bangsa pun yang diangkat kedudukannya sekiranya yang kuat dikalangan mereka tidak melaksanakan tanggungjawab mereka (membela) golongan yang lemah".

Bersabarlah engkau sekiranya mereka berbahasa kasar sedikit kepadamu dan janganlah engkau jemu jika mereka sukar berbicara dengan jelas, kerana dalam keadaan sebegitu, Allah akan membuka pintu Rahmat-Nya seluas-luasnya padamu. Apa sahaja yang boleh engkau berikan kepada mereka berilah dengan penuh kerelaan, dan apa yang tidak mampu engkau berikan, jelaskanlah kepada mereka keadaan sebenarnya dengan ikhlas.

Ada beberapa perkara yang memerlukan tindakan yang segera. Pastikanlah apa-apa sahaja permintaan atau permohonan yang dikemukakan pada hari itu sampai kepada perhatianmu meskipun pegawai-pegawaimu enggan menyampaikannya kepadamu. Sempurnakanlah kerja sehari pada hari itu juga kerana hari esoknya ada tugas lain pula yang mesti dilaksanakan.

Hubungan Dengan Allah

Janganlah engkau lupa untuk mengkhususkan sedikit masa untuk berhubung dengan Tuhanmu, walaupun sebenarnya setiap masamu adalah untuk Allah di dalam menyumbangkan khidmat baktimu kepada rakyat jelata. Masa yang engkau khususkan itu penuhilah dengan mendirikan sembahyang yang diwajibkan ke atas kamu. Sibukkanlah masamu di siang hari dan malamnya untuk mengerjakannya dan panjangkanlah sembahyangmu sekira-kira kamu tidak merasa jemu mengerjakannya. Apabila engkau mengimami sembahyang pendekkanlah bacaanmu supaya pengikutmu tidak merasa keberatan mengerjakannya kerana dikalangan mereka ada yang lemah dan sibuk dengan pekerjaan mereka.

Apabila aku bertanya pada Rasulullah s.a.w. setelah menerima arahannya untuk ke Yaman, tentang bagaimana aku harus mengimami sembahyang, baginda berkata:

"Dirikanlah sembahyangmu walaupun sekadar seorang yang paling lemah dikalanganmu mengerjakannya, dan jadikanlah belas kasihanmu kepada orang-orang beriman sebagai contoh untuk orang ramai".

Dilarang Mengasingkan Diri

Walau barang sekejap pun janganlah engkau mengasingkan dirimu dari masyarakat umum kerana dengan berbuat demikian engkau akan peka kepada hal-ehwal rakyatmu. Perkara ini akan menjadikan seorang pemimpin tidak lagi sensitif terhadap apa yang mustahak dan apa yang tidak, yang baik dan buruk, yang benar dan yang salah. Bukahkah seorang pemimpin itu manusia biasa, beliau tidak akan mendapat pandangan yang sah tanpa ia sendiri melihatnya. Kebenaran itu kadang-kadang tidak dapat dibezakan dari salah. Hakikatnya, engkau adalah salah satu dari dua jenis pemimpin yang adil ataupun yang zalim. Sekiranya engkau adil maka sudah tentu engkau bergaul rapat dengan rakyatmu sentiasa akan mendengar akan rayuan dan keluhan mereka. Disebaliknya sekiranya engkau zalim sudah tentu rakyatmu memulaukan engkau. Oleh itu, dimanakah untung sekiranya engkau menjauhkan diri dari masyarakat umum tetap merugikan.

Kaum Kerabat

Berwaspadalah tentang orang-orang yang berdekatan denganmu, mereka akan menggunakan kedudukan itu untuk menyeretmu supaya mencabul hak-hak rakyat jelata dan mengajakmu bersubahat melakukan kezaliman.Pendamkanlah sifat sebegitu dikalangan mereka. Jadikan satu peraturan bagimu untuk tidak memberikan apa-apa sahaja harta kerajaan walaupun tanah sekeping kepada kaum kerabatmu. Ini akan melindungi engkau dari Kemurkaan Allah.

Berlaku adillah dengan tidak mengira kedudukan seseorang itu hatta kaum kerabatmu yang terdekat sekalipun. Sekiranya terdapat dikalangan kaum kerabatmu menyalahi undang-undang, hukumilah mereka walau berat hatimu untuk melaksanakannya, kerana yang demikian adalah untuk kebaikan Umat. Sekiranya timbul syak wasangka di kalangan rakyat terhadap kepimpinanmu, curahlah seluruh isi hatimu untuk memulihkan kepercayaan mereka kembali.

Perjanjian dan Keamanan

Jangan sekali-kali engkau mensia-siakan tawaran untuk berdamai yang dikemukakan oleh musuhmu sendiri. Terimalah ia, kerana itu akan menggembirakan Allah. Keamanan adalah sumber kesejahteraan kepada tentera; ia akan membuang kebimbangan dihatimu dan menimbulkan keadaan negara y ang tersusun. Tetapi awasilah! Berwaspadalah setelah sesuatu perjanjian dimeteraikan; kerana sesetengah musuh mengadakan perjanjian damai semata-mata untuk memalingkan engkau dari kawalan keselamatan dan mereka akan menyerang kamu apabila tidak berjaga-jaga. Untuk itu, hendaklah engkau berwaspada sepenuhnya dan jangan mempercayai perkataan mereka membuta tuli. Tetapi sekiranya dibawah perjanjian tersebut engkau berjanji untuk melaksanakan sesuatu, maka laksanakanlah ia sepenuh hatimu. Itu adalah satu amanah dan mestilah ditunaikan, jagalah janjimu itu sekuat-kuatnya meskipun terdapat perselisihan pendapat di atasnya kerana ada sesuatu yang lebih mulia dari menunai janji. Amalan ini dilakukan sendiri oleh orang-orang bukan Islam kerana mereka menyedari akibat yang akan ditanggung dari mengkhianati janji. Jadi, janganlah engkau mencari helah untuk tidak menjalankan tanggungjawabmu dan jangan sekali-kali tidak menepati janji; atau menipu musuhnya. Kerana tidak menepati janji bermakna menderhakai Allah dan tidak ada sesiapa yang suka menderhakai Allah kecuali pengkhidnat yang terjahat.

Sesungguhnya janji-janji Allah adalah rahmat untuk sekelian manusia walaupun yang paling berkuasa dari mereka; kerana tidak ada untungnya seseorang itu tertipu . Jadi, jangan terlalu mudah untuk berjanji sesuatu yang pada kemudian harinya engkau mencari-cari sebab untuk membelakanginya; jangan ditarik balik perkataanmu; jangan pula tidak menepatinya walau pahit kamu rasakan pada permulaannya. Kerana lebih baik engkau menunggu dengan sabar untuk menerima natijahnya daripada mengkhianati janji tanpa memahami terlebih dahulu hakikatnya.

Pertumpahan Darah

Berwaspadalah! Jangan engkau curahkah darah tanpa apa-apa sebab yang sah. Tidak ada perkara yang lebih merbahaya dari perkara ini. Ini akan membawa seseorang kepada keruntuhan. Darah yang dicurahkan sewenang-wenangnya akan membawa kepada keruntuhan negara. Pada hari Pengadilan kelak ia akan menjadi jenayah yang akan disoal oleh Allah. Berjaga-jagalah! Jangan engkau binakan kekuatan negara di atas pencurahan darah; kerana darah itulah yang akan melemahkan negara dan akan melepaskan negara dan pemimpinannya ke tangan orang lain. Di bawah pemerintahan aku dan Tuhanku, tidak ada satu helah pun yang boleh dicari untuk pembunuhan tanpa sebab yang sah diizinkan.

Pesanan Terakhir

Janganlah engkau tergesa-gesa untuk melaksanakan sesuatu tanpa tiba saatnya, atau melengah-lengahkan sesuatu setelah tiba masanya, jangan sama sekali engkau berkeras untuk melakukan sesuatu yang salah atau enggan dan malas untuk membetulkan yang salah. Laksanakan sesuatu pada masa yang sepatutnya dan letakkan ia pada tempat yang sepatutnya. Apabila jemaah seluruhnya telah mempersetujui sesuatu, jangan sekali-kali engkau memaksa pandanganmu ke atas mereka lagi dan jangan engkau berlengah-lengah untuk melaksanakannya pula. Setiap rakyatmu akan meneliti tindakan engkau. Tundukkanlah kemarahanmu dan kawalilah lidah dan tanganmu.

Adalah mustahak sekali bagimu untuk menelaah kembali segala hikmah disebalik kejayaan pemimpin-pemimpin sebelummu. Perhatikanlah sedalam-dalamnya akan warisan yang ditinggalkan oleh Nabi kita s.a.w., sunnahnya, ajaran Kitab Suci Al-Qur’an dan apa jua pelajaran yang engkau terima dariku. Berusahalah sehabis-habis upayamu untuk melaksanakan isi risalahku ini dan bersumpahlah untuk berpegang dengannya. Dengan ini aku memerintahkah engkau supaya tidak mengikut sesuka hatimu dan melupakan tugas dan tanggungjawab yang aku perintahkan kepadamu.

Akhir sekali, aku memohon perlindungan dari Allah Taala yang Kasih Sayang Nya tidak pernah terbatas, dan aku ingin mengajak engkau untuk berdoa bersamaku supaya Allah menjadikan kita hambaNya yang tunduk kepada-Nya; supaya manusia seluruhnya dapat menikmati jasa dan bakti kita. Aku memohon dari Allah keredaan-Nya dan semoga Allah mengurniakan kepada kita makam syahid yang t erpuji. Sesungguhnya kita akan kembali menemui-Nya. Semoga Allah mencurahkan kesejahteraan ke atas penghulu kita Nabi Muhammad s.a.w. serta seluruh zuriatnya. AMIN!.